XIX Regionalna Edycja Powiatowej Mikołowskiej Szkoły Liderów

W dniu 16.03.2018 odbyła się inauguracja sesji wiosennej XIX Regionalnej Edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, którą zrealizowano w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach. Uroczyste otwarcie zostało dokonane przez członka zarządu powiatu mikołowskiego Henryka Zawiszowskiego, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, z-cę prezydenta Zabrza Jana Pawlucha. Jako pierwszy głos zabrał twórca i założyciel szkoły Pan Tadeusz Rosa, który wspomniał o wieloletniej działalności kierowanej przez niego placówki. Warto przypomnieć, że celem szkoły jest edukacja na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki i zdrowego stylu życia a także nabywanie umiejętności pracy w zespole. Animatorzy środowiskowi uczestniczą także w akcjach przeciwdziałającym uzależnieniom od środków psychoaktywnych  oraz zapobiegającym HIV/AIDS. 
W oficjalnej inauguracji oprócz środowiska szkolnego i ich opiekunów udział wzięli także przedstawiciele władz lokalnych i instytucji, a także parlamentarzyści: senator Wojciech Piecha reprezentowany przez dyrektor biura Annę Skowronek, p
oseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak, europosła Jana Olbrychta reprezentował doradca Artur Grzywok, europosła Bolesława Piechę reprezentował doradca Łukasz Dwornik, poseł na Sejm RP Izabelę Kloc reprezentowała dyrektor biura Anna Chrapek-Budacz.