Wspólne Posiedzenie Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Gospodarki oraz Komisji Energii i Innowacji Zgromadzenia Bałtyckiego