O mnie

wojciech piecha omnieUrodziłem się 13 lutego 1958 r. w Rybniku. Jestem żonaty i mam dwie córki. W 1977 zostałem absolwentem Liceum Zawodowego w Rybniku. Tuż po ukończeniu szkoły średniej zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trzy lata mojego życia spędziłem  w Marynarce Wojennej. W 1985 r. podjąłem studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiadam również merytoryczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którą zdobyłem podczas studiów podyplomowych w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 

W 1985 roku zatrudniony zostałem na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku. Moją pierwszą funkcją było stanowisko stażysty. Następnie zostałem mianowany na stanowisko nadgórnika w oddziałach wydobywczych, a później desygnowano mnie na urząd sztygara zmianowego. Finalnie powołano mnie na stanowisko nadsztygara górniczego, a następnie kierownika zarządzania bezpieczeństwem pracy. W 2007 roku podjąłem pracę w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywcze Południe w Rybniku. Byłem tam odpowiedzialny za sprawy związane z zarządzaniem środkami produkcji. Od 2012 do 2015 r. ponownie pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” jako nadsztygar BHP.

 

W latach 2007–2015 sprawowałem mandat radnego Rady Miasta Rybnika oraz stałem  na czele klubu radnych PiS. W 2015 roku zostałem kandydatem partii na urząd senatora. W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 25.10.2015r.  pokonałem mojego konkurenta w okręgu 73 uzyskując 57 552 głosów. Moje hasło w kampanii wyborczej brzmiało „Czas na skuteczność”. Chciałbym podkreślić, iż odwołuje się ono bezpośrednio do mojej aktywności jako przedstawiciela lokalnej społeczności regionu Śląskiego. Chciałbym jako Senator IX kadencji godnie i należycie reprezentować interesy miasta Rybnik oraz całej aglomeracji Górnego Śląska. Uważam, że przemysł wydobywczy jest i powinien zostać głównym gwarantem polityki energetycznej naszego kraju. Ponadto chciałbym się zaangażować w proces harmonijnego i zrównoważonego rozwoju pozostałych gałęzi przemysłowych poprzez proces wdrażania innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań. Priorytetem dla mnie będą również kwestie związane z infrastrukturą komunikacyjną. Będę miał na uwadze przede wszystkim rozwój i modernizację szlaków kolejowych, a także regulacje związane z problemem żeglugi śródlądowej. Moje pomysły będę próbował wdrożyć podczas prac Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej, których jestem członkiem.