Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku